Sử dụng ngân sách hiệu quả hơn

Giúp bạn đạt được kết quả quảng cáo mong muốn với ngân sách thấp nhất

đăng ký dùng thử miễn phí xem bản demo

Alternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative Text

Quản Trị Ngân Sách


Thu được nhiều kết quả nhất từ ngân sách của bạn

Thử nghiệm A/B thông minh

Bằng cách tự động đặt ngân sách thử nghiệm A/B dựa trên Giá Mục Tiêu, bạn không còn phải chi nhiều tiền như trước để biết quảng cáo nào sẽ hoạt động hiệu quả, quảng cáo nào không

Alternative Text

Sử dụng ngân sách hiệu quả hơn

Bigbom tự động theo dõi, đo lường và TẮT ngay những quảng cáo không hiệu quả. Đồng thời, tái phân bổ và dồn ngân sách vào những quảng cáo có hiệu suất cao nhằm giúp bạn thu được nhiều kết quả quảng cáo hơn

Alternative Text

Dễ dàng thu được nhiều kết quả hơn mong đợi

Đối với những quảng cáo có hiệu suất Xuất Sắc / Tốt, Bigbom tự động tăng hoặc giảm giá thầu về tiệm cận với Giá Mục Tiêu để giúp quảng cáo của bạn thu được nhiều kết quả hơn

Alternative Text