Phân tích quảng cáo như chuyên gia

Với những biểu đồ đầy màu sắc, đơn giản, trực quan. Giúp bạn dễ dàng phân tích hàng ngàn dữ liệu nhanh chóng

đăng ký dùng thử miễn phí Xem bản demo

Alternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative Text

Phân Tích Trực Quan


Cung cấp bức tranh tổng thể về hiệu suất chiến dịch của bạn

Tổng quan chiến dịch

Biểu đồ này cho biết hiệu suất tổng thể của cả chiến dịch quảng cáo. Bạn nên kết hợp với biểu đồ Hiệu Suất Chiến dịch để biết chính xác quảng cáo nào hoạt động tốt, quảng cáo nào hoạt động kém

Alternative Text

Hiệu suất chiến dịch

Biểu đồ này cho biết hiệu suất tổng thể chiến dịch quảng cáo của bạn. Bạn sẽ biết chiến dịch của mình có tỷ lệ quảng cáo tốt và quảng cáo kém là bao nhiêu để có cơ sở ra quyết định tiếp theo cho cả chiến dịch.

Alternative Text

So sánh hiệu suất

Biểu đồ này hiển thị Giá của mỗi kết quả so với Giá Mục Tiêu và kết quả tại một thời điểm cụ thể so với kết quả trung bình của cả chiến dịch. Dựa trên sự so sánh này, bạn có thể dự đoán được biến động về chi phí và kết quả trong tương lai gần để đưa ra quyết định tối ưu hóa quảng cáo phù hợp

Alternative Text

Hiệu suất trong ngày/ Nguồn hiển thị

Hai biểu đồ này cho bạn biết hiệu suất của một chiến dịch vào mỗi thời điểm trong ngày, ngày trong tuần và đối tượng mục tiêu của bạn đang sử dụng thiết bị nào (Máy tính để bàn, Di động, Máy tính bảng), vị trí địa lý của họ ở đâu

Alternative Text