Dễ dàng quản lý hàng trăm chiến dịch

Phương pháp để theo dõi và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên

đăng ký dùng thử miễn phí xem bản demo

Alternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative Text

Nhóm Chiến Dịch


Triển khai hàng trăm chiến dịch cùng lúc khiến bạn dễ bị nhầm lẫn chúng với nhau. Đây chính là tính năng bạn cần!

Quản lý chiến dịch theo Sản phẩm/Ngành hàng

Bạn có muốn các chiến dịch của cùng một Sản phẩm / Ngành hàng được tập hợp lại trong 1 nhóm để bạn không bị nhầm lẫn chúng với nhau? Đây chính xác là lợi ích thiết thực nhất mà tính năng “Gom nhóm chiến dịch” mang lại cho bạn.

Alternative Text

Quản lý chiến dịch theo Khách hàng

Nếu bạn cùng lúc chạy nhiều chiến dịch quảng cáo cho hàng trăm khách hàng, có thể bạn sẽ bỏ lỡ hoặc nhầm lẫn các chiến dịch của khách hàng này với khách hàng khác. Giờ bạn chỉ cần tập hợp các chiến dịch của 1 khách hàng vào một Nhóm. Đặt tên Nhóm theo tên của khách hàng để dễ quản lý, theo dõi. Đây chính là giải pháp hữu hiệu nhất cho tình huống này

Alternative Text

Kiểm soát hiệu suất của nhân viên

Nhóm tất cả chiến dịch của nhân viên thành một Nhóm và đặt tên Nhóm theo tên của nhân viên. Giờ đây, bạn sẽ biết được nhân viên nào đang chạy quảng cáo hiệu quả, nhân viên nào cần được hỗ trợ để cải thiện kết quả khi triển khai quảng cáo

Alternative Text