Phiên bản mới

Giải pháp thay thế Facebook Pixel hiệu quả

Tại phiên bản này, Bigbom đem đến cho bạn một loạt tính năng mới cực kỳ hữu dụng – chắc chắn bạn sẽ cần cho một mùa vít đơn cuối năm thành công rực rỡ.

Vít thành công,
số liệu phải chuẩn.

Không còn lo về bão Facebook, Bigbom tự động tối ưu và vít mệt nghỉ với dữ liệu chính xác tuyệt đối từ ads Facebook đến từng Purchase thông qua Google Analytics – Chúng tôi gọi đó là Bigbom GAC.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Thuật toán cải tiến, tự động vít chuẩn theo thời gian thực - không còn âu lo

Chúng tôi đã cải tiến thuật toán dựa trên những biến động của thị trường thời gian qua. AI Bigbom sẽ tính toán các biến động dữ liệu giữa Facebook và Google Analytics để có các hành động tối ưu chính xác – đạt được các ROAS mong muốn.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Thuật toán cải tiến, tự động vít chuẩn theo thời gian thực - không còn âu lo

Chúng tôi đã cải tiến thuật toán dựa trên những biến động của thị trường thời gian qua. AI Bigbom sẽ tính toán các biến động dữ liệu giữa Facebook và Google Analytics để có các hành động tối ưu chính xác – đạt được các ROAS mong muốn.

Chết BM khi scale - không còn là nỗi lo.

Địt mẹ, bực tức khi đang win camp mà chết BM? Bigbom có giải pháp giúp bạn nhân bản liên tục từ tài khoản này sang tài khoản khác để gia tăng chuyển đổi liên tục và nhiều nhất.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Thuật toán cải tiến, tự động vít chuẩn theo thời gian thực - không còn âu lo

Chúng tôi đã cải tiến thuật toán dựa trên những biến động của thị trường thời gian qua. AI Bigbom sẽ tính toán các biến động dữ liệu giữa Facebook và Google Analytics để có các hành động tối ưu chính xác – đạt được các ROAS mong muốn.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Thuật toán cải tiến, tự động vít chuẩn theo thời gian thực - không còn âu lo

Chúng tôi đã cải tiến thuật toán dựa trên những biến động của thị trường thời gian qua. AI Bigbom sẽ tính toán các biến động dữ liệu giữa Facebook và Google Analytics để có các hành động tối ưu chính xác – đạt được các ROAS mong muốn.

Điều phối ngân sách tự động

Không còn đắng đo với các ads kém hiệu quả do thời vụ bị dừng chạy, Bigbom sẽ tự động duy trì bằng ngân sách tối thiểu, và bơm chi tiêu khi thời điểm vàng của ads quay lại.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Thuật toán cải tiến, tự động vít chuẩn theo thời gian thực - không còn âu lo

Chúng tôi đã cải tiến thuật toán dựa trên những biến động của thị trường thời gian qua. AI Bigbom sẽ tính toán các biến động dữ liệu giữa Facebook và Google Analytics để có các hành động tối ưu chính xác – đạt được các ROAS mong muốn.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Thuật toán cải tiến, tự động vít chuẩn theo thời gian thực - không còn âu lo

Chúng tôi đã cải tiến thuật toán dựa trên những biến động của thị trường thời gian qua. AI Bigbom sẽ tính toán các biến động dữ liệu giữa Facebook và Google Analytics để có các hành động tối ưu chính xác – đạt được các ROAS mong muốn.

Háo hức vì những tính năng mới tuyệt vời của Bigbom, còn đợi gì nữa mà không trải nghiệm ngay 14 ngày miễn phí.

© 2021 All rights reserved

BIGBOM Made with ❤