Cùng làm điều khác biệt

Bigbom – Hệ thống tối ưu hóa quảng cáo trên nền tảng website, cho phép bạn tối đa hóa ROAS quảng cáo


Tầm nhìn

Trong 5 năm tới, chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái phi tập trung có ảnh hưởng đáng kể đến ngành quảng cáo trực tuyến toàn cầu. Tham vọng của chúng tôi là Bigbom sẽ được sử dụng bởi ít nhất 80% nhân lực của ngành quảng cáo trực tuyến


Sứ mệnh

Tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo phi tập trung, an toàn, tự động, bền vững và hoàn toàn minh bạch cho tất cả mọi người thuộc ngành quảng cáo trực tuyến. Bao gồm nhà quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ, nhà xuất bản nội dung, kênh quảng cáo, nền tảng quảng cáo,…


Mục tiêu

Giải phóng nguồn nhân lực trong ngành tiếp thị trực tuyến, tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo thông qua việc phát triển Bigbom – hệ thống tự động hóa có khả năng tự học và tối ưu hóa giá thầu quảng cáo trên nhiều nền tảng phổ biến như: Facebook, Google,…


Đội ngũ cố vấn


Những con người nhỏ làm nên thành tựu lớn

Alternative Text
David Carnell
Financial Advisor

Alternative Text
PhD. Long Vuong
Founder Tomochain

Alternative Text
PhD. David Vu
Chairman Midas Foundation

Alternative Text
Victor Tran
Co – Founder Kyber Network

Gia nhập đội ngũ Bigbom

Tìm hiểu ngay