Giải pháp tracking tiện dụng và trực quan

Giải pháp tracking tiện dụng và trực quan

Tự động mapping Facebook Ads vào Google Analytics, xem chi tiết chỉ số Facebook Pixel và Google Analytics trên một Dashboard.

Tự động mapping Facebook Ads vào Google Analytics, xem chi tiết chỉ số Facebook Pixel và Google Analytics trên một Dashboard.

Vít thành công,
số liệu phải chuẩn.

Tự động kết nối và theo dõi mọi Ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ Campaign của bạn trên Facebook, hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics. Bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Duy nhất Bigbom có, giúp quản lý và đánh giá hàng trăm chiến dịch cùng một lúc

Dựa trên mục tiêu, bạn có thể nhóm toàn bộ các chiến dịch thành các nhóm riêng biệt – để xem nhanh đánh giá nhanh hiệu suất các chiến dịch cùng mục tiêu/ nhân viên thực hiện/ hoặc của client nào đó bạn đang chạy.

Tự động kết nối và theo dõi mọi ads Facebook tại Google Analytics

Bigbom GAC giúp bạn tự động đồng bộ và kết nối toàn bộ adset Facebook hiển thị số liệu và theo dõi tại Google Analytics, bạn sẽ không còn phải mất công sức copy từng UTM Parameters dán vào Google Analytics thêm nữa.

Duy nhất Bigbom có, giúp quản lý và đánh giá hàng trăm chiến dịch cùng một lúc.

Dựa trên mục tiêu, bạn có thể nhóm toàn bộ các chiến dịch thành các nhóm riêng biệt – để  đánh giá nhanh hiệu suất các chiến dịch cùng mục tiêu, nhân viên thực hiện hoặc client .

Dữ liệu đủ,
quyết định chuẩn.

Giải phóng 90% sức lao động thủ công, gia tăng thắng lợi từ dữ liệu đa chiều. Bigbom GAC phù hợp với tất cả dự án cần đo lường để quyết định.

E-Commerce

Đo lường đầy đủ các sự kiện cần thiết để tối ưu chuyển đổi.

Xem thêm >

Cài đặt dễ dàng

Thiết lập lần đầu trong vòng 15', tự động mãi về sau.

Xem thêm >

Cam kết hoàn tiền

Trong thời gian 30 ngày, nếu không hữu ích.

Xem thêm >

SaaS

Sản phẩm SaaS, chi phí siêu hạt rẻ chỉ $19/ tháng.

Xem thêm >

E-Commerce

Đo lường đầy đủ các sự kiện cần thiết để tối ưu chuyển đổi.

Xem thêm >

Cài đặt dễ dàng

Thiết lập lần đầu trong vòng 15', tự động mãi về sau.

Xem thêm >

Cam kết hoàn tiền

Trong thời gian 30 ngày, nếu không hữu ích.

Xem thêm >

SaaS

Sản phẩm SaaS, chi phí siêu hạt rẻ chỉ $19/ tháng.

Xem thêm >

Chỉ mất 15ph thiết lập, có thể xem ngay các chỉ số

Tiết kiệm 90% thời gian so với việc thiết lập và theo dõi Ads thủ công giữa Facebook Pixel và Google Analytics

Cam kết hoàn tiền nếu không hài lòng

© 2021 All rights reserved

BIGBOM Made with ❤