Đánh giá hiệu suất chiến dịch với 5 cấp độ

Giúp bạn biết được chiến dịch nào đang hoạt động hiệu quả, chiến dịch nào cần được cải thiện

đăng ký dùng thử miễn phí xem bản demo

Alternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative TextAlternative Text

Đánh Giá Chiến Dịch


Chọn ra các chiến dịch hiệu quả nhất cho bạn

Đánh giá chiến dịch theo 5 cấp độ

Dựa trên Giá Mục Tiêu, Bigbom sẽ đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất chiến dịch của bạn theo 5 cấp độ: Xuất Sắc, Tốt, Đạt Yêu Cầu, Kém và Rất Kém. Dựa trên đánh giá của Bigbom, bạn sẽ biết chính xác quảng cáo nào hoạt động tốt, quảng cáo nào hoạt động kém

Alternative Text

Tập trung vào kết quả mục tiêu của chiến dịch

Toàn bộ chiến dịch của bạn được đánh giá dựa trên kết quả mục tiêu (Tin nhắn, bình luận, nhấp vào liên kết,…), hay còn gọi là Đơn Vị Đo Lường, đã được bạn thiết lập trước đó trong Bigbom. Quảng cáo càng thu được nhiều kết quả, Bigbom sẽ đánh giá chiến dịch của bạn càng hiệu quả và ngược lại

Alternative Text

Đánh giá hiệu suất chiến dịch dựa trên nhiều loại Đơn Vị Đo Lường

Bạn cảm thấy sử dụng 1 Đơn Vị Đo Lường để đánh giá chiến dịch là chưa đủ? Không vấn đề. Bigbom cho phép bạn chọn nhiều loại Đơn Vị Đo Lường trong một chiến dịch, giúp bạn đo lường và đánh giá chiến dịch chi tiết hơn

Alternative Text